Njemačka odobrila zakon: Žene i muškarci jednako plaćeni

  • In Svijet
  • 11. January 2017.
  • 495 Views
Njemačka odobrila zakon: Žene i muškarci jednako plaćeni

Njemačka vlada odobrila je nacrt zakona čiji je cilj da osigura da žene i muškarci budu jednako plaćeni za jednake poslove.

Zakon predviđa da radnici u kompanijama sa 200 i više zaposlenih imaju pravo da znaju na osnovu kojih kriterijuma im se određuje plata, a preduzeća koja imaju više od 500 radnika moraće redovno da podnose izvještaje o njihovim zaradama.

Ministarka za porodična pitanja, žene, mlade i starije Manuela Švezig izjavila je da je cilj zakona da osigura da „određivanje plate ne bude više crna kutija“ i da zaposleni mogu da podnesu tužbu ako kompanija ne može da dokaže da je njihova plata pravedna.

Prema podacima ministarstva, ukupna prosječna primanja žena u Njemačkoj oko 21 odsto su manja nego zarade muškaraca, ali ta razlika je mnogo manja, sedam odsto, kada se direktno porede muškraci i žene s jednakim kvalifikacijama i poslovima.

Preporučujemo vam i sljedeće: