Ovaj uređaj može prepoznati kako se ljudi osjećaju

  • In Gadget
  • 7. February 2017.
  • 743 Views
Ovaj uređaj može prepoznati kako se ljudi osjećaju

Istraživači na Massachusetts Institute of Technology (MIT) razvili su mobilni uređaj koji pomaže u prevazilaženju komunikacionih poteškoća

Koristeći vještačku inteligenciju da detektuju ton razgovora, baziran na obrascima govora, istraživači su uspjeli napraviti uređaj koji klasifikuje preovlađujuću emotivnu prirodu naracije subjekta. Ovaj gadget može prepoznati znakove tuge, bijesa, dosade samo na osnovu tona glasa osobe koja govori.

Projekat koji vode istraživači Tuka ALHanai i Mohammad Mahdi  Ghasemi jedan je od mnogih koji za cilj ima da pomogne ljudima sa hroničnim socijalnim poremećajima, da im kompleksnost komunikacije bude olakšana i udobnija kolikog god je to moguće.

Lingvistički elementi komunikacije su naučeni kroz ponavljanje riječi i fraza, ali tonalitet i intonacija otežavaju konstataciju smisla i razgovora. Ton razgovora može biti drastično određen uticajem emocionalne namjere prenoseći tugu, agresiju ili radost kroz nijansirane promjene u visini tona i intonaciji.

Tokom testova učesnicima u projektu dat je Samsung Simband, uređaj koji prikuplja tzv. ”psihološke promjene visoke rezolucije.” Simband je modularan i može raditi sa različitim senzorima te pratiti veliku količinu podataka, kombinovan sa zvukom koji je snimljen preko iPhone-a – ovo je formiralo bazu snimljenih emocija u razgovorima između volontera tokom testa.

Da bi napravili neuronsku mrežu istraživaču su snimili psihiloške promjene među učesnicima, od facijalnih ekspresija do promjena u govoru, da bi otkrili kako se različite emocije fizički izražavaju.  Koristeći ove podatke, istraživači su uz pomoć vještačke inteligencije kategorisali rezultate u pozitivne, negativne i neutralne, sa miksom pod-tema.

Preporučujemo vam i sljedeće: