EU priprema zajednička pravila za dronove

  • In Svijet
  • 21. June 2017.
  • 590 Views
EU priprema zajednička pravila za dronove

Udruženje Evropske komisije za ujedinjeni evropski vazdušni prostor objavilo je svoje planove za uvođenje regulative koja se bavi uređenjem letenja na malenim visinama – i to na siguran način, prihvatljiv za okoliš

Na zahtjev EK ovo tijelo je izradilo prijedlog zakonskih rješenja kojima bi bile pokrivene visine letenja do 150 metara, a glavni cilj novih pravila jeste regulisanje rastućeg tržišta dronova i s njima povezanih usluga.

Uvođenje regulative bi trebalo efikasno podsticati razvoj novih tehnologija i konkurentnost Evropske unije na tom području, te bi osiguralo i sigurno prometovanje bespilotnih letjelica. Kako je najavljeno, pravila za registraciju dronova i njihovih pilota, elektroničku identifikaciju letjelica i lokacijsko ograničavanje (geo-fencing) trebala bi biti uvedena do 2019. godine, najavila je povjerenica Evropske komisije za transport Violeta Bulc.

EK smatra da takozvani “U-Space”, područje neba do 150 metara visine, mora prije svega biti sigurno kao što je i ono u kojem se kreću putnički avioni. To bi bilo omogućeno razvojem kontrole zračne plovidbe koja bi se bavila manjim letjelicama na manjim visinama. Nakon toga bi moglo doći i do potpune automatizacije, jer bi sistem kontrole davao autonomnim dronovima sve potrebne informacije za siguran let bez direktnog nadzora pilota.

Agencija EASA (European Aviation Safety Agency) već radi, u saradnji s državama članicama i predstavnicima industrije, na usaglašavanju osnovnih sigurnosnih pravila, a koja u narednim mjesecima trebaju prihvatiti Evropski parlament i Vijeće Evrope. Nakon toga stručna grupa će preuzeti izradu zajedničke evropske politike za dronove i pokušati je implementirati do zadanog roka.

Preporučujemo vam i sljedeće: