BDP BiH porastao za 2,7 posto u prvom kvartalu

BDP BiH porastao za 2,7 posto u prvom kvartalu

Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine je porastao za 2,7% u prvom kvartalu 2017. godine, nakon što je prošle godine povećan za 2,1%, saopštio je u državni zavod za statistiku

BDP u periodu januar – mart je porastao za 0,4% u odnosu na posljednji kvartal 2016. godine, prema desezoniranim podacima.

U strukturi sektora, realni godišnji rast bruto dodane vrijednosti je zabilježen u prvom kvartalu u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije za 12,3%; trgovini na veliko i malo za 8,8%, te finansijskim i osiguravateljskim djelatnostima za 6,1%, saopštila je Agencija za statistiku BiH u kvartalnom izvještaju.

BDP BiH je u prvom tromjesečju iznosio 6,9 milijardi maraka u trenutnim cijenama, u poređenju sa 6,6 milijardi maraka godinu ranije.

U aprilu je Međunarodni monetarni fond smanjio prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za 2017. na 3,0% sa 3,2% predviđenih u oktobru.

Preporučujemo vam i sljedeće: