Na prodaju će i Addiko Invest u Bosni i Hercegovini

Na prodaju će i Addiko Invest u Bosni i Hercegovini

Nakon što je prodala svoju investicionu jedinicu u Hrvatskoj – Addiko Invest, Addiko banka će isto učiniti i sa društvom Addiko Invest u Bosni i Hercegovini

Odluka o prodaji Addiko Invest u BiH, društva sa sjedištem u Mostaru, trebalo bi da bude donesena na vanrednoj Skupštini Addiko Bank d.d. koja je zakazana za 25.07.2017. godine. Naime, na dnevnom redu Skupštine je, između ostalog, “razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji vlasničkog udjela Banke u Društvu za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o. Mostar”.

Addiko banka u Hrvatskoj je prodala 100-postotni udio u Addiko Investu hrvatskom društvu InterCapital.
U saopštenju nakon potpisivanja sporazuma s InterCapitalom, Addiko banka je istakla da je odlučila da se oslobodi investicione kompanije kako bi se mogla usredsrediti na svoje osnovne bankarske aktivnosti.

Društvo Addiko Invest d.o.o. Mostar upravlja investicijskim fondovima CROBIH Fond d.d. Mostar, OIF Addiko BH Equity, ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin i OIF Capital.

Preporučujemo vam i sljedeće: