24 godine su najslobodnija ekonomija svijeta

24 godine su najslobodnija ekonomija svijeta

Na skali od 0 do 100, Hong Kong ima 90,2 poena

Hong Kong je zauzeo prvo mjesto, prema Indeksu ekonomske slobode, već 24. godinu zaredom, pokazuje izvještaj američke Heritidž fondacije.

Među 12 komponenti koje se ocjenjuju su fiskalna stabilnost, sloboda poslovanja, trgovinska i finansijska sloboda.

Fondacija je pohvalila otpornost ekonomije Hong Konga na spoljne uticaje, njihove dobre zakone koji se efikasno primjenjuju, zatim nultu toleranciju na korupciju, visok stepen transparentnosti rada vlade, kao i otvorenost u međunarodnoj trgovini.

Preporučujemo vam i sljedeće: