Tramp smanjuje najviše poreske stope sa 39,5 na 35 odsto

Američki predsjednik Donald Tramp želi da uprosti lični poreski kod u SAD tako što će smanjiti poreske stope i eliminisati neoporezovani dio prihoda za bogatije Amerikance

Trampov ekonomski savjetnik Geri Kon (Gary Cohn) rekao je da plan podrazumijeva smanjenje najviše poreske stope na prihod sa 39,6 odsto na 35 odsto, kao i smanjenje broja stopa oporezivanja sa sedam na tri. Prema planu, nove poreske stope iznosiće 10 odsto, 25 odsto i 35 odsto.

Plan je da se neoporezovani dio zarade udvostruči na 24.000 dolara za bračne parove, a da se na postojećem nivou zadrže odbici za humanitarna davanja i za plaćanja kamate na hipotekarni kredit.

Iznosi neoporezovanog dijela zarade Amerikanaca s velikim prihodima u svim ostalim slučajevima bili bi smanjeni, uključujući odbitke za plaćanje poreza na nivou saveznih država i na lokalnom nivou i za plaćanje poreza na imovinu.