Beogradski aerodrom isplatio milijardu dinara međudividende

Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd isplatio je međudividende za 2016. godinu u bruto iznosu od 1.115.807.261 dinara, objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Kako se precizira, 19. juna izvršena je isplata preostalog dijela međudividende za 2016. godine u bruto iznosu od 877.199.990,15 dinara državi Srbiji kao akcionaru.

Ostalim akcionarima isplaćena je međudividenda od 238.607.271,35 dinara, odnosno 41,29 dinara po akciji u bruto iznosu.

Pravo na međudividendu imaju vlasnici akcija čije su akcije evidentirane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrijednosti na dan 25.11.2016. godine (dan međudividende).