Za preseljenje dvije evropske komisije bore se 23 grada

Svijet

Evropska komisija započela je ocjene o zahtjevima zemalja članica da budu domaćini dvjema agencijama Evropske unije sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, s 23 grada koji su dostavila ponudu

Savjet EU saopštio je kako je primio 27 prijedloga država članica koje žele biti domaćini Evropske agencije za lijekove (EMA) i Evropske bankarske agencije (EBA).

Dvije agencije moraće se preseliti u kontekstu britanskog povlačenja iz EU. Buduće lokacije treba da se odluče zajedničkim dogovorom zemalja članica EU27.

Na marginama Evropskog savjeta 22.juna, čelnici EU27 prihvatili su specifičan postupak za ovu odluku. Prvi je korak bio podnošenje ponuda država članica do 31. jula 2017. godine.

Brisel, Varšava, Dablin i Beč podnijeli su prijave i ponudili domaćinstvo za obe agencije. Za evropsku bankarsku agenciju prijave su poslali još i Frankfurt, Pariz, Prag i Luksemburg.

U konkurenciji za buduće odredište Agencije za ljiijekove su Amsterdam, Atina, Barselona, Bon, Bratislava, Bukurešt, Kopenhagen, Helsinki, Lil, Milano, Porto, Sofija, Stokholm, Malta, Zagreb, i pomenuta  4 grada koja su u obje konkurencije.

Prijave će biti ocijenjene na temelju šest kriterija koje je dogovorilo 27 država članica: garancije da će agencija biti operativna kada Velika Britanija napusti EU, dostupnost lokacije, škole za djecu osoblja, pristup tržištu rada i zdravstvena briga za porodice zaposlenika, kontinuitet poslovanja i geografsko širenje.
Komisija će objaviti procjenu ponuda na temelju dogovorenih kriterija do 30. septembra 2017. godine.