Ovo su 10 najrizičnijih evropskih banaka u 2019. godini

Banke

Konsultantska kompanija Alvarez & Marsal, napravila je listu najvećih evropskih banaka u pogledu performansi. A&M je banke rangirao na osnovu 13 različitih „ključnih pokazatelja performansi“ kroz profitabilnost i otpornost u oblastima kao što su rast, operativna efikasnost, rizik, likvidnost i solventnost.

Analiza pokazuje koje su banke najjače i najsigurnije, a koje su najrizičnije, prenosi Bankar.rs

U izvještaju je A&M rekao da je “evropsko bankarstvo postalo bitka samo za hrabre”, dodajući da “četiri banke zaostaju iza ovog paketa i moraju preispitati svoju strategiju i restrukturirati delove svog poslovanja”.

S obzirom na borbe Deutsche Bank u poslednjih osam mjeseci, ne čudi što se ta banka našla na začelju liste. Britanske banke kao što su Lloids i Barclais takođe su se loše plasirale.

Ovo je lista 10 najrizičnijih evropskih banaka u 2019. godini:

10. Barclays (Aktiva: 859.7 milijardi dolara)

Britanska Barclais banka našla se na 10. mestu – loše je rangirana po prinosu i solventnosti, ali je visoko rangirana u prihodima, troškovima i likvidnosti.

9. Commerzbank (Aktiva: 514.5 milijardi dolara)

Njemačka banka zauzela je deveto mjesto nakon lošeg učinka troškova i prinosa, prema A&M, ali je pokazala veliki kvalitet imovine.

8. UBS (Aktiva: 1066.8 milijardi dolara)

Švajcarska banka je imala loše troškove i solventnost ali veoma visoke prihode.

7. Lloyds (Aktiva: 780.6 milijardi dolara)

Lloids, britanska banka, loše ocjene je postigla u oblastima troškova, prihoda, likvidnosti i kvaliteta aktive i imala je prosjek u prinosu.

6. Caixa Bank (Aktiva: 430 milijardi dolara)

Španska banka jedna je od manjih banaka na listi. Caika je rangirana nisko na nivou solventnosti i kvaliteta imovine, ali visoko na nivou troškova i prinosa.

5. BNP Paribas (Aktiva: 2271.8 milijardi dolara)

Francuska banka je rangirana uglavnom prosječno na A&M rang listi, osim prinosa i solventnosti.

4. Groupe BPCE (Aktiva: 1417.6 milijardi dolara)

BPCE, sa sjedištem u Parizu, pokazala se loše u prinosu i likvidnosti, ali sa visokim prihodima.

3. Societe Generale (Aktiva: 1457.7 milijardi dolara)

Francuska banka ranije ove godine je najavila veliko smanjenje zaposlenih. Loše je rangirana po prinosu, likvidnosti i solventnosti, ali visoko pozicionirana po pitanju troškova.

2. DZ bank (Aktiva: 562.4 milijardi dolara)

Ova nejmačka banka je druga banka koja je najslabije rangirana, prema A&M analizi. Ona je bila visoko rangirana u prihodima, ali loša po prinosu, likvidnosti i solventnosti.

1. Deutsche Bank (Aktiva: 1501.2 milijardi dolara)

U Deutsche Banci je nedavno došlo do burnih promjena. Velika smanjenja poslova, skandali sa pranjem novca uticali su i na cijenu akcija. A&M su takođe ocijenili Deutsche kao najrizičniju banku u Evropi, sa lošim pokazateljem solventnosti i prinosa. Međutim, ostvarila je visok nivo likvidnosti.