Polovina Rusa bi prestala da koristi strane internet-usluge

Nešto više od polovine Rusa je spremno da prestane da koristi strane internet-usluge u korist domaćih, kako bi se pospješio razvoj nacionalnog tržišta.

Institut za razvoj interneta je sproveo nezavisno onlajn istraživanje na uzorku od 1.000 ispitanika sa prebivalištem u Rusiji, starih između 18 i 65 godina i starijih, prenio je TAS.

Prema rezultatima ispitivanja, trećina ispitanika je rekla da se osjeća ponosno zato što imaju mogućnost izbora između ruskih i stranih internet-usluga. Njih 53 procenata priznalo je da bi bilo spremno da napusti strane internet-platforme i pređe na slične ruske, kako bi se ubrzao razvoj domaćeg tržišta i otvorila nova radna mjesta.
Što se tiče zaštite ličnih podataka, 77 odsto ispitanika vjeruje u to da bi država trebalo da bude u mogućnosti da utvrdi pravila za ruske internet-kompanije da osiguraju bezbjednost i zaštitu ličnih podataka građana. Dvije trećine ispitanika vjeruje da ruske vlasti treba da podrže domaću IT industriju.