Evropski sud pravde poništio sporazum o razmjeni podataka sa SAD

Svijet

Odluka ne znači trenutno zaustavljanje svih prenosa podataka izvan EU, jer postoji još jedan pravni mehanizam koji neke kompanije mogu da koriste.

Ali to znači da će nadzor nad prenošenjem podataka biti pojačan i da će EU i Sjedinjene Države možda morati da pronađu novi sistem koji garantuje da će evropskim podacima biti pružena ista zaštita privatnosti u SAD-u kao u EU.