Pad BDP-a u EU za rekordnih 11,9% u drugom kvartalu

Svijet

Sezonski prilagođeni bruto domaći proizvod (BDP) u EU u drugom je tromjesečju, i dalje obilježenom mjerama suzbijanja pandemije Covida-19 u većini zemalja članica, pao za 11,9 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, što je njegov najveći pad od početka objave tih podataka u 1995. godini, pokazale su preliminarne prve procjene Eurostata.

U eurozoni je sezonski prilagođeni BDP istodobno smanjen za 12,1 posto.

Poređenja radi, u prvom tromjesečju ove godine kvartalni pad iznosio je 3,2 posto na razini EU-a a 3,6 posto u eurozoni.

Među zemljama članicama za koje su podaci bili dostupni za drugo tromjesečje 2020., najveći je pad imala Španija, 18,5 posto. Slijede Portugal, s padom BDP-a za 14,1 posto, te Francuska, s padom od 13,8 posto.

Njemačka ekonomija pala je za 10,1 posto u drugom kvartalu prema tromjesečju ranije.

Italija je zabilježila pad BDP-a od 12,4 posto u odnosu na prva tri mjeseca.

Najmanji pad među zemljama čiji su podaci bili raspoloživi imala je Litvanija, od 5,1 posto.