Društvene mreže koristi polovina globalne populacije

Svijet

S dodatnih milijardu korisnika interneta, koliko se predviđa u narednim godinama, moguće je da bi se ovaj univerzum društvenih mreža mogao još više proširiti.

Pogledajmo odnos društvenih mreža kada je u pitanju broj mjesečnih aktivnih korisnika  – industrijska metrika koja se široko koristi za procjenu uspjeha ovih platformi.