G20 će produžiti zamrzavanje otplate duga siromašnim zemljama

Svijet

U nacrtu za virtuelni sastanak ministri finansija i guverneri centralnih banaka iz Grupe 20 zemalja naveli da će u aprilu iduće godine obaviti reviziju po pitanju da li je potrebno da dalje produže zamrzavanje otplate dugova za šest mjeseci.

Oni su se složili da zauzmu koordiniran pristup i usvoje „zajednički okvir” za dužničke akcije koje se preduzimaju izvan Inicijative za obustavljanje servisiranja duga koja je odobrena u aprilu.