Korona odnijela 28.000 milijardi dolara svjetskog BDP

Svijet

Ekonomski ekspert MMF-a, Gita Gopinat, rekla je na konferenciji da se „procjenjuje da će kumulativni gubitak proizvodnje, u odnosu na putanju projektovanu put prije pandemije, porasti sa 11 biliona dolara u periodu 2020/21. godine na 28 biliona dolara tokom 2020/25. godine, što predstavlja ozbiljnu prepreku za poboljšanje prosječnog životnog standarda u svim grupama zemalja“.

MMF je pohvalio centralne banke širom svijeta zbog stimulativnih programa koji su ublažili negativan uticaj Kovida-19 na svetsku ekonomiju, ali je upozorio da bi prerano ukikadnje tih paketa podrške moglo da se pokaže pogubnim po napore za privredni oporavak.

Gopinat je navela, kako prenosi RT, da je značajna globalna fiskalna podrška od blizu 12 biliona dolara, uz obimno snižavanje kamata, ubrizgavanje likvidnosti i kupovinu dužničkih hartija od strane centralnih banaka, pomoglo da se sačuvaju životi i obezbijede potrepštine za život i spreči finansijska katastrofa“.

Ona je preporučila da se „u mjeri u kojoj je to moguće, politike moraju agresivno usredsrediti na ograničavanje hronične ekonomske štete od ove krize“.

Prema MMF-u, većina ekonomija će trpjeti trajnu štetu u pogledu potencijala snabdijevanja, kao rezultat ožiljaka od duboke recesije ove godine.

Svjetska banka je upozorila da bi do 20 miliona ljudi u svetu moglo da bude gurnuto u ekstremno siromaštvo do 2021. godine.