Microsoft razvija sistem za praćenje rada zaposlenih

Tehnologija

Microsoft je predao zahtjev za patent pod nazivom “Insight computing system” koji se odnosi na račiunarski AI sistem koji je od podataka s kamera, mikrofona, računalra, tableta, telefona i drugih gadgeta, u stanju da prepozna emotivno stanje ljudi, govor tijela i facijalne izraze.

Sistem je prvenstveno namijenjen poslovnom sektoru s idejom da pronalazi znakove pada produktivnosti kod zaposlenih, ali i raspoloženje klijenata i saradnika s kojima se predstavnici kompanija nalaze uživo ili putem konferencijskih poziva.

Svi podaci koji se prikupljaju sa senzora, kamera, pa čak i termostata na zidovima, koristitće se za dobijanje grafičkog prikaza pod nazivom “quality score”, pa korisnici koji će ga koristiti mogu saznati je li ljudima dosadno, osjećaju li umor, smeta li ih previsoka ili preniska temperatura u sobi, pa čak i kako reaguju na svjetlo. Između ostalog AI može prepoznati raspoloženje ljudi iz uzoraka njihovog glasa prilikom govora, bez potrebe za snimanjem razgovora.

Microsoft je potvrdio da je podnio zahtjev za ovaj patent američkom patentnom zavodu USPTO, no kaže kako njegovi naučnici i inženjeri razvijaju stalno obilje patenata, no to ne znači da će svi biti realizovani u oblik tržišnog proizvoda, pa to ne mogu potvrditi ni u ovom slučaju.

Iako ovo djeluje poput zadiranja u privatnost, zapravo se ne radi o ničem posebnom, jer i danas kompanije imaju na raspolaganju softver koji može pratiti svaku aktivnost zaposlenih na računarima i službenim telefonima, kao i nadzorne i web kamere upravljane s udaljenog mjesta koje prate sve što ljudi rade, pa šefovi mogu od bilo kuda pratiti šta se dešava u kompaniji.

Uostalom, Microsoft je nedavno predstavio sistem pod nazivom Productivity Score tool, koji ocjenjuje zaposlene prema poslovnim aktivnostima koje obavljaju, na temelju broja e-mailova koje su napisali, Excell tablica, ili Word dokumenata koje su izradili, pa se niko pretjerano ne buni.

Ako šefovi imaju vremena i volje da nadziru svaki korak svakog zaposlenog, za to im neće biti potreban Microsoftov AI.