Ovo su zemlje sa najvećim državnim dugom

Svijet

Kako se približavamo drugoj polovini 2021. godine, mnoge zemlje širom svijeta počinju ublažavati svoja ograničenja za COVID-19.

I dok ovo signalizira povratak u normalu za veći dio globalne ekonomije, postoji jedna tema koja će vjerojatno ostati kontroverzna: državni dug.

Da bi se vidjelo kako svaka zemlja napreduje nakon neviđenog globalnog zaduživanja, ova infografika koju donosi HowMuch.net vitualizuje odnos duga i BDP-a koristeći podatke iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) iz aprila 2021. godine.

10 država sa najvećim državnim dugom na svijetu

Država(2019)(2020)(April 2021)
#1🇯🇵 Japan235%256%257%
#2🇸🇩 Sudan200%262%212%
#3🇬🇷 Grčka185%213%210%
#4🇪🇷 Eritreja189%185%176%
#5🇸🇷 Surinam93%166%157%
#6🇮🇹 Itakija135%156%157%
#7🇧🇧 Barbados127%149%143%
#8🇲🇻 Maldivi78%143%140%
#9🇨🇻 Cape Verde125%139%138%
#10🇧🇿 Belize98%127%135%

Pogledajte infografiku: