Mercator napušta berzu, za otkup dionica Fortenova spremila 22,4 miliona eura

Region

Uprava Mercatora sazvala je za 6. decembar skupštinu na kojoj će odlučiti o isključenju manjinskih dioničara. Riječ je o vlasnicima nešto manje od 10 odsto dionica Mercatora, koje još nijesu u vlasništvu Fortenove, glavnog dioničara trgovačkog lanca.

Fortenova nudi otkup po cijeni od 36 eura po dionici, navodi se u objavljenom pozivu za sazivanje glavne skupštine. Mercator je od aprila ove godine pod okriljem hrvatske grupe Fortenova, kada su dionice prenijete sa kompanije Agrokor u stečaju.

Fortenova, zajedno s vlastitim deonicama Merkatora, posjeduje 90,005% udjela u Merkatoru, a još nema 621.251 dionicu. Ako svi manjinski dioničari prihvate ponuđenu otpremninu, Fortenova će izdvojiti nešto manje od 22,4 miliona eura za sticanje još 10 odsto dionica Merkatora.

Kako pojašnjava prvi čovjek Mercatora Tomislav Čizmić, manjinski dioničari u kompaniji u kojoj jedan dioničar ima više od 90 odsto glasačkih prava, formalno su nosioci i imovinskih i upravljačkih prava iz dionica, ali ih zbog strukture dionica uopšte ne mogu ostvariti. Stoga ih sadašnja zakonska regulativa tretira kao osobe koje u stvarnosti više nemaju upravljački interes, ali imaju imovinski interes.

“Ovo polazište uzima se u obzir i kod instituta isključenja manjinskih dioničara iz društva, koji uz obavezu isplate odgovarajućih otpremnina, odnosno fer cijena dionica isključenih dioničara od strane glavnog dioničara, dosljedno štiti imovinska prava manjinskih dioničara”, rekao je Čizmić.

Dodao je da je iznos otpremnine određen na bazi procjena koje je izvršio KPMG, a “odražava i imovinu i dobit Mercatora, te predstavlja pravičnu otpremninu”.

Izvor: Indikator.ba