Telemach BH izgubio spor protiv Telekoma Srbija

BUSINESS KLUB

Telemach BH Sarajevo izgubio je spor pred Konkurencijskim vijećem protiv Telekoma Srbija u kojem je pokušavao da dokaže zloupotrebe dominantnog položaja i zabranjenog sporazuma na tržištu Bosne i Hercegovine, objavljeno je u Zvaničnom glasniku Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće rješenjem koje datira iz 11. oktobra 2021. godine, odbilo je zahtjev Telemacha BH podnesen protiv Telekoma Srbija radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu distribucije medijskih sadržaja RTS kanala putem KDS, DTH i IPTV platforme na tržištu Bosne i Hercegovine, kao neosnovan.

Regulatorno tijelo takođe je odbilo kao neosnovan i zahtjev radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja Telekoma Srbija na tržištu distribucije medijskih sadržaja RTS kanala putem OTT platforme, kao i zahtjev radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma na tržištu distribucije medijskih sadržaja RTS kanala putem KDS, DTH i IPTV platforme i tržištu distribucije medijskih sadržaja RTS kanala putem OTT platforme

Konkurencijsko vijeće je obavezalo Telemach BH da Telekomu Srbija isplati iznos od 1.500,00 KM, uz PDV, na ime troškova postupka.

Ovim je okončan spor koji traje od 7. decembra 2020. godine kada je Telemach BH pokrenuo zahtjev za pokretanje postupka protiv Telekoma Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije Beograd radi utvrđivanja i sankcionisanja povrede konkurencije koja, kako smatraju, ima efekte na tržištu proizvodnje i emitovanja televizijskih kanala, odnosno na maloprodajnom tržištu distribucije medijskih sadržaja na teritoriji Republike Srpske, zbog sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije.

Telemach je imao pravo da pokrene upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv ovog rješenja Konkurencijskog vijeća u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.