vjetroelektrane

Da li su vjetroelektrane na moru budućnost električne energije?

Energija 26.10.2019.

Vjetroelektrane na moru mogle bi da postanu kamen temeljac svjetskog snabdijevanja električnom energijom. Kako kaže Međunarodna agencija za energiju (IEA), snažan pad troškova i poboljšanje tehnologije oslobađaju [...]