Evropska unija do 2030. godine planira smanjiti potrošnju energije za 30 posto

Najnoviji prijedlog Evropske komisije ide dalje u odnosu na obaveze utvrđene na razgovoru o klimatskim promjenama u Parizu

Prema Pariskom dogovoru o klimatskim promjenama Evropska unija planira smanjiti potrošnju energije za 30 posto do 2030. godine. Iako administracija novozabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa ne shvata ozbiljno klimatske promjene, EU je već isplanirala smanjiti emisiju CO2 za 40 posto takođe do 2030. godine, ali novi cilj je da se eliminiše otpad te da se fokusira na obnovljive izvore energije i renoviranje starijih, manje „štedljivih“ objekata.

EU će kreirati i nove inicijative za „pametno“ mjerenje, kao i inovativni dizajn koji će pomoći dobavljačima energije da štede. Cilj je podstaći Evropljanje da proizvode i prodaju svoju vlastitu električnu energiju.

Plan je zasad samo u fazi prijedloga, ali ako ga odobri Evropski parlament, u smanjenje potrošnje energije će biti uloženo 177 milijardi eura javnih i privatnih investicija godišnje od 2021. do 2030. godine. Takođe, u Evropi će ovim planom biti otvoreno oko 900.000 radnih mjesta.