Karlheinz Dobnigg preuzeo funkciju predsjednika Udruženja banaka BiH

Direktor Raiffeisen banke Karlheinz Dobnigg početkom ove godine preuzeo je funkciju predsjednika Udruženja banaka BiH.

Na sjednici Skupštine Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH), održanoj u decembru 2016. godine, novi članovi Upravnog odbora UBBiH su jednoglasno izabrali Dobnigga, direktora Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, za predsjednika UBBiH koji će tu dužnost obavljati u 2017. godini.

– Izuzetna mi je čast preuzeti ovu funkciju koju ću obnašati u narednih godinu dana te sam svjestan njene odgovornosti. Smatram vrlo važnim da Udruženje banaka uvijek djeluje u interesu svih svojih članica, od najmanjih do najvećih banaka na ovom tržištu. Moje kolege iz Udruženja zajedno sa mnom žele da sarađuju sa svim relevantnim institucijama kao i da pruže usluge savjetovanja po pitanju razvoja finansijskog sektora. Napomenuo bih da je bh. bankarski sektor veoma stabilan te da značajno doprinosi dobrom poslovnom okruženju i ekonomskom razvoju države. Takođe, banke pojedinačno daju svoj doprinos društvu na različite načine i u različitim oblastima – izjavio je Dobnigg.

On je dodao da treba imati u vidu da je bankarski sektor jedan od najvećih poreskih obveznika, ali i da ima ulogu u segmentu društveno odgovornog poslovanja.

Osnovna misija Udruženja banaka BiH je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.