Putovanje bez vize – koji su najmoćniji pasoši svijeta?

Internet stranica Passport Index nudi pregled snaga svih pasoša na svijetu koji su rangirani prema bezviznom skoru, koji predstavlja broj zemalja u koje se sa jednim pasošem može putovati bez vize i zemalja za koje se može dobiti viza prilikom dolaska

Prema podacima iz 2017. godine, nije iznenađenje da je najbolje rangiran njemački pasoš, dok Švedska i Singapur dijele drugo mjesto. Danska, Finska, Francuska, Španija, Švajcarska, Norveška, UK, SAD se nalaze na trećem mjestu.

Najslabije rangirane su Somalija, Sirija, Irak, Pakistan i Afganistan.

Kada je riječ o državama regiona, najbolje rangirana je Slovenija,  zatim Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, a  najslabije rangirani su pasoši Kosova i BiH.