Šta Britanci gube izlaskom iz EU?

Velika Britanija juče je podnijela zahtjev za izlazak iz Evropske unije, a kada se pregovori završe, njeni građani bi mogli da izgube prava poput slobodnog kretanja po teritoriji EU, prava na obrazovanje i penzionisanje u drugim zemljama članicama, kao i zajedničko zdravstveno osiguranje

Iako je EU kao ekonomska zajednica osnovana još 1957. godine prošlog vijeka, pitanje “šta ako neka članica poželi da izađe iz unije”, uređeno je tek 2009. godine, kada je na snagu stupio Lisabonski ugovor, kojim je uveden i član 50, koji utvrđuje obavezu države koja želi da izađe iz unije i država članica koje u uniji ostaju, da u toku pregovora riješe otvorena pitanja u vezi sa tim izlaskom. To znači da postoji mogućnost i da Britanci izgube sva prava koja imaju kao građani Evropske unije, ali takođe, postoji i mogućnost da u bilateralnim sporazumima sa Briselom ili svakom članicom ponaosob, zadrže neka od tih prava.

Međutim, Britanci će gotovo izvjesno izgubiti prava da njihovi građani budu istovremeno i građani EU, kao i pravo na slobodu kretanja, koje stanovnicima bilo koje države članice dozvoljava da se slobodno kreću kroz teritoriju Unije, da se zapošljavaju slobodno ali i da žive u nekoj drugoj zemlji članici čak i ako se nisu tamo zaposlili.

Prema mišljenju stručnjaka, najbolji scenario za Britance je da zadrže manje-više sva prava osim prava na slobodu kretanja.