Svi građani EU imaju pravo na dječji dodatak

Svijet

Evropski sud odlučio je da građani EU imaju pravo na dječji dodatak nezavisno od toga da li njihova djeca žive u članici u kojoj su prijavljeni da rade.

Ovo je, pišu hrvatski mediji, i te kako važna presuda za građane koji su preoteklih godina otišli da rade u Irsku, Njemačku i Austriju, zemlje koje su pokušale da smanje dječji dodatak stanim radnicima.

Sud se konkretno bavio slučajem rumunskog državljanina Eugena Bogatua, koji od 2003. godine boravi u Irskoj, međutim, odluka koju je donio odnosi se na pravo na dečji doplatak u svim članicama EU, piše Index.

U saopštenju Evropskog suda u vezi s ovim slučajem navodi se sledeće:

“Eugen Bogatu obavljao je u Irskoj djelatnost u svojstvu zaposlene osobe između 2003. i 2009. Nakon što je 2009. izgubio posao, primao je nakanadu za nezaposlenost (2009 – 2011), zatim davanje za nezaposlenost i na kraju, davanje za slučaj bolesti (2013 – 2015). Irska tela saopštila su E. Bogatuu da su odlučili da prihvate njegov zahtjev za porodična davanja, osim u dijelu koji se odnosi na nivo od 2010. do 2013. Razlog odbijanja bio je taj što podnosilac zahtjeva, prema njihovom mišljenju, tokom tog perioda nije ispunjavao nijedan uslov za ostvarenje prava na porodočna davanja za svoju djecu koja borave u Rumuniji s obzirom na to da nije obavljao djelatnost u svojstvu zaposlene osobe u Irskoj niti je tamo primao doprinosno davanje. E. Bogatu pobijao je tu odluku navodeći da su irska tijela prilikom donošenja odluke pogrešno protumačila pravo Unije”.