12 zemalja EU imalo suficit u budžetu u 2018.

Svijet

12 zemalja Evropske unije (EU) u 2018. godini ostvarile su višak u budžetu. Austrija je ostvarila daleko najniži suficit u budžetu u visini 0,1 posto BDP-a, pokazao je izvještaj Eurostata.

Daleko najveći višak u budžetu ostvario je Luksemburg, od 2,4 posto BDP-a.

Grupu zemalja sa suficitom čine još Danska, s 0,5 posto, Litvanija i Slovenija, s po 0,7 posto, Češka i Švedska s po 0,9 posto, Grčka, s 1,1 posto, Holandija, s 1,5 posto, Njemačka s 1,7 posto te Bugarska i Malta, s po dva posto.

Samo je Irska u 2018. imala uravnoteženi budžet.

Budžetski manjak na gornjoj dopuštenoj granici u EU od tri posto BDP-a bilježila je Rumunija dok ju je Kipar premašio s manjkom od 4,8 posto BDP-a, navodi se u Eurostatovom izvještaju.

U prosjeku je EU u 2018. bilježio budžetski deficit od 0,6 posto BDP-a, što je za 0,4 procenta manje nego u godini ranije.

Na nivou 19-člane eurozone budžetski je deficit u 2018. godini prepolovljen i iznosio je 0,5 posto BDP-a.

Javni dug

Najveći udio duga iskazanog udjelom u BDP-a imale su Grčka, od 181,1 posto BDP-a, Italija, od 132,2 posto, Portugal, od 121,5 posto, Kipar, od 102,5 posto, te Belgija, od 102 posto, Francuska, od 98,4 posto i Španija, od 97,1 posto.

Najniži je pak javni dug iskazan udjelom u BDP-u na kraju prošle godine bilježila Estonija, od 8,4 posto. Slijede Luksemburg s 21,4 posto, Bugarska s 22,6 posto i Češka s 32,7 posto.

U toj su grupi još Danska i Litvanija, s 34,1 posto odnosno 34,2 posto.

Na nivou EU-a i eurozone udio javnog duga u BDP-u dodatno je smanjen u odnosu na godinu ranije. U EU je u 2018. skliznuo na 80 posto BDP-a, s revidiranih 81,7 posto u godini ranije.

U eurozoni smanjen je za dva procenta u odnosu na revidirani podatak za 2017. godinu i iznosio je 85,1 posto.