Evropska komisija tjera Booking.com da usluge nudi poštenije

Svijet

Nakon dijaloga s Evropskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača, Booking.com se obavezao da će promijeniti način predstavljanja ponuda, popusta i cijena potrošačima.

Nakon što se promjene uvedu, potrošači bi trebali biti u mogućnosti napraviti prava poređenja u skladu sa zahtjevima potrošačkog prava EU, kaže izvršni direktor EU.

– Kao tržišni lider, od vitalnog je značaja da firme poput Booking.com ispunjavaju svoje odgovornosti u ovom području, osiguravajući da internetski sistemi za rezervaciju smještaja budu bez manipulativnih tehnika poput skrivanja sponzora u rangiranju, što pretjerano stavlja vremenski pritisak na korisnike ili pogrešno predstavljanje rabata, rekao je povjerenik za potrošače Didier Reynders.

Komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača (CPC), pod vodstvom Holandske uprave za potrošače i tržišta (ACM), procijenili su obaveze koje je Booking.com predložio na nivou EU/EGP, nakon kontakata u prošloj godini. Tijela CPC-a uvjerena su da će obaveze doprinijeti da se prakse firme usklade sa zahtjevima potrošačkog prava EU.

Booking.com se sada obavezao na sljedeće promjene u svojoj praksi najkasnije do 16. juna 2020. godine:

-Potrošačima će jasno staviti do znanja da se svaka izjava poput „posljednja soba dostupna!“ odnosi samo na ponudu na Booking.com platformi;

-Neće predstavljjati ponudu kao vremenski ograničenu ako će ista cijena biti naknadno dostupna;

-Pojasniće kako su rezultati rangirani i jesu li plaćanja koje pruža pružaoc smještaja Booking.com-u uticala na njegovu poziciju na popisu rezultata;

-Osiguraće da je jasno kada se poređenje cijena temelji na različitim okolnostima (npr. datumima boravka) i ne predstavljati to poređenje kao popust;

-Osiguraće da poređenje cijena predstavljene kao popusti predstavljaju istinsku uštedu, npr. davanjem detalja o cijeni standardne stope uzete kao referenca;

– prikazaće ukupnu cijenu koju će potrošači morati platiti (uključujući sve neizbježne troškove, takse i poreze koji se mogu razumno izračunati unaprijed) na jasan i istaknut način;

– Predstaviće rasprodan smještaj na poziciji u rezultatima pretraživanja koji odgovara kriterijima pretraživanja;

– Jasno će naznačiti da li smještaj nudi privatni domaćin ili profesionalac.

Kao sljedeći korak sada će nacionalna tijela za zaštitu potrošača procijeniti provedbu ovih obaveza. Pod koordinacijom Komisije, vlasti će takođe procijeniti prakse drugih glavnih internetskih platformi za usluge putovanja.