Stranci kontrolišu više od petine vlasništva u dioničarskim društvima u FBiH

BiH

Strani vlasnici posjeduju 20,44% vrijednosnih papira registriranih dioničarskih društava u Federaciji BiH, izvještava Indikator.ba na osnovu podataka Registra vrijednosnih papira FBiH.

Registar je na kraju prošle godine evidentirao 565 dioničarskih društava s ukupnom vrijednošću kapitala od 12,14 mlrd. KM.
Kapital je raspoređen na 307.932 dioničara, odnosno vlasnika vrijednosnih papira.

Domaći vlasnici drže 76.66% vrijednosnih papira ili 9,66 mlrd. KM u svom vlasništvu i njihov udio u posljednjih četiri godine se blago povećava.

Banke posjeduju 2,90 posto vrijednosnih papira ili 352,7 mil. KM i njihovo učešće zabilježilo je u 2019. godini trend rasta.

Strani vlasnici kontrolišu 20,44% posto kapitala ili 2,48 mlrd KM, a njihov udio u odnosu na 2018. godinu je smanjen za 0,38 posto.

Na kraju 2019. godine bilo je 565 registriranih dioničkih društva, 7 društava manje nego na kraju 2018. godine.

Pad broja dioničarskih društava konstanatan je od 2005. godine kada je njihov broj bio rekordan (727), a rezultat je likvidacije i preregistracije preduzeća iz d.d. oblika organizovanja u d.o.o.

Kada je uspostavljen 2000. godine, Registar je imao 22 registrirana dioničarska društva sa svega 1.108 dioničara.

Ukupni kapital dioničarskih društava bilježi blago povećanje u posljednjih nekoliko godina, ali je u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježio stagnaciju, iznosivši 12,14 milijardi KM.

U 2011. godini ukupni kapital je iznosio 12,0 mlrd KM i od tada bilježi konstatno povećanje.