UniCredit procesiranje plaćanja povjerio kompaniji equensWorldline

Banke

Nakon sličnog sporazuma s njemačkom bankom Commerzbank u 2018. godini, EquensWorldline tvrdi da je sada najveći platni procesor u Evropi, pružajući jedinstvenu integriranu platformu za obradu i inovacije u području proizvoda “account-to-account ” plaćanja.

S obzirom na to da su dugogodišnji načini plaćanja bili zamijenjeni novim valom cjelovitih sistema u realnom vremenu, neke banke preispituju svoje modele i sve se više okreću partnerima trećih strana kako bi se oslobodile teških troškova obnove svojih internih sistema plaćanja.