Srebro kao investicija decenije

Akcije

Istorija je pokazala da je najveća i najbolja zaštita ljudi bila u plemenitim metalima poput zlata i srebra, ali u doba lošijih ekonomskih perspektiva čini se da zlato uvijek privlači punu pažnju ljudi, medija i velikih ulagača, dok srebro ostaje u sjenci i “čeka” na svoju priliku. Je li to zanemarivanje srebra opravdano?

U prošlosti je srebro bilo poznato kao zlato “malog” čovjeka, a u nekim je dijelovima istorije bilo čak ekvivalentno zlatu. Stoljećima je odnos zlata i srebra bio relativno konstantan, oko 1:15, ali godina 1873. označila je prekretnicu jer je označavala početak demonetizacije srebra. S ovom godinom srebro je počelo gubiti ulogu novca koju je imalo kroz mnoga stoljeća i istovremeno borbu sa zlatom, jer je dugogodišnja veza između njih počela propadati. Odnos njihovih vrijednosti 2020. bio je čak i najveći u cijeloj istoriji i iznosio je 1: 126, što drugim riječima znači da je zlato u čak 126 puta skuplje od srebra. Tokom tih 150 godina srebro se približavalo svojoj pravoj novčanoj vrijednosti, a posebno možemo spomenuti godine 1919. i 1980., razdoblja koja je karakterizirala izuzetno visoka inflacija, piše Svet kapitala.

S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju u svijetu, nemilosrdno smo na putu visoke inflacije, velika je vjerovatnoća da srebro može povratiti svoj dosadašnji ugled i približiti se istorijskom prosjeku od 1:15. Trenutni odnos zlata i srebra je 1:81, pa možemo zaključiti da bi se srebro u budućnosti moglo povećati i do 5 puta više od cijene zlata.

Trenutno je cijena srebra stvarno samo 24 dolara za 31,10 g (unci), ali pod pretpostavkom da cijena zlata u budućnosti stvarno dosegne 2,5 puta trenutnu vrijednost (5000 dolara), potencijal za rast cijene srebra povećava se tri puta i do trinaest je puta veća od trenutne vrijednosti. Sve naravno ovisi o budućoj financijskoj situaciji u svijetu. Spomenute vrijednosti srebra trenutno izgledaju nedostižno, zar ne?

Srebro ima monetarnu i industrijsku ulogu

Iako je srebro u razdoblju povratka svoje „oduzete“ novčane uloge, ono ima važnu ulogu u industriji. U poređenju s drugim metalima i sirovinama, ima jedinstveno svojstvo zbog čega se uglavnom koristi u industrijske svrhe, a samo oko 20 posto je namijenjeno u investicione svrhe.