Amerika u krizi još najmanje jednu godinu

Svijet

Otprilike polovina članova Nacionalnog udruženja poslovnih ekonomista (NABE) očekuje da se bruto domaći proizvod SAD-a neće vratiti na svoj predpandemski nivo do 2022.

Većina tih stručnjaka također kaže da će se tržište rada u SAD-u vratiti na nivo iz februara ove godine najranije 2022.

Gotovo 80 posto kaže da postoji 25 posto šanse za dvostruku recesiju – odnosno još jedan ekonomski pad koji se bi se desio prije nego što se ekonomija potpuno oporavi.

Rezultati NABE-a temelje se na 235 odgovora na avgustovsko istraživanje o ekonomskoj politici.