Međunarodna rejting agencija upozorava: Pada cijena zlata

Akcije

Međunarodna rejting agencija „Fič“ predviđa da će cijena zlata ove godine pasti sa 1.734 na 1.600 dolara za uncu, a 2022. godine smanjiti se na 1.400 dolara „zbog povećane tražnje usled investicionih tokova i kupovine od centralne banke“. Godine 2023. zlato bi moglo da bude na nivou iz 2013.

Prema „Fiču“, cijene mnogih roba „kratkoročno će imati koristi od povratka potražnje, dok je odgovor ponude i dalje spor, a zalihe pri kraju“. Agencija za rejting je saopštila da očekuje da će cijene zlata pasti na 1.200 američkih dolara po unci do 2023. godine, piše RT.

Cijena plemenitog metala je u poslednje vrijeme pod značajnim pritiskom. Cijene zlata pale su ispod nivoa od 1.800 dolara ove nedelje, povećavajući gubitke zbog slabe potražnje valuta sigurnog utočišta i rastućih prinosa na američke obveznice, što gura cijene zlata naniže.

Cijene su u petak skliznule više od jednog procenta na 1.734 dolara za uncu.