“Keš je kralj” ili kako osigurati likvidnost?

ESPRESSO

U finansijskim krugovima uvriježena je uzrečica “Keš je kralj”. Naime, koliko god vam se činilo teškim osmisliti proizvod ili uslugu kojom ćete doprijeti do svoje ciljane grupe i potencijalnih klijenata, uz uložen velik trud oko razvoja poslovanja, oglašavanja i prodaje, ukoliko nemate brzu i efikasnu naplatu svojih usluga ili proizvoda, sve ranije faze gube smisao

Povrh toga, neefikasna naplata može stvoriti takozvane sunk costs, odnosno potopljene ili nepovratne troškove te ugroziti ili potpuno uništiti vaše poslovanje.

Kako izbjeći potopljene troškove?

Kako, dakle, osigurati da vaši klijenti plaćaju proizvode ili usluge pravovremeno, u skladu sa dogovorom, te da zbog loše naplate i posljedično loše likvidnosti vi ne stvarate dodatne troškove pokušavajući naplatiti takva potraživanja i pretvarajući ih, u najgorem slučaju, u tzv. potopljene troškove?

Nažalost, ni u ovom slučaju nema magične formule ili čarobnog štapića koji bi vam omogućio da jednom riječju ili jednim potezom otklonite te izazove. Odgovor je, kao i uvijek do sada, u planiranju, kontrolisanju i strategiji koju vi kao preduzetnici uvijek imate u fokusu i po potrebi brzo i odlučno mijenjate u skladu sa stanjem vašeg bulansa i/ili tržišta.

Kada počinje naplata?

Naplata vaših proizvoda i/ili usluga kreće već prilikom osmišljavanja ponude, kao i onda kada razmišljate što, kako i komu nuditi svoje usluge i/ili proizvode. Već tada morate da razmišljate i kako omogućiti svom klijentu da jednostavno i jednoznačno bude upoznat s krajnjom cijenom vaših usluga i/ili proizvoda te s rokovima i načinima plaćanja i eventualnim instrumentima osiguranja plaćanja s Vaše strane, izdayima sa strane klijenata.

Rizik novog klijenta s kojim nemate nikakvu poslovnu praksu te nemate nikakva iskustva prilikom naplate pokušajte razložiti tako da iz javno dostupnih podataka utvrdite kako taj klijent inače posluje te ukoliko procijenite da je vaš rizik nenaplate velik ili ima velik uticaj na vaše poslovanje, tada to jasno komunicirajte s novim klijentom i tražite ga plaćanje bilo putem avansa za dio proizvoda i/ili usluga, bilo tako da mu račun za odrađeno izdate u manjim iznosima dok još poslovni odnos traje. Tako ćete smanjiti izloženost prema tom klijentu i u slučaju kašnjenja i neplaćanja na vrijeme raskinuti poslovni odnos uz minimalne gubitke.

Bolje je na vrijeme izgubiti klijente neplatiše

Naime, bolje je brzo izgubiti klijente neplatiše nego nepravodobnom reakcijom ugroziti vlastitu likvidnost i resurse koje biste mogli koristiti za razvoj poslovanja, kao i rad s klijentima platišama, trošiti na takve klijente neplatiše.

Takav mehanizam ugradite u svoje ponude i/ili ugovore da možete brzo i jednostavno, u slučaju neplaćanja, raskinuti poslovni odnos. Nikako nemojte dopustiti da račun koji ste izdali svom klijentu i koji nije plaćen po dospijeću, ostane zaboravljen na nekoliko mjeseci ili čak godina.

Uspostavite jasne mehanizme naplate (izdavanje računa, provjera statusa naplate, slanje podsjetnika za neplaćeni dospjeli račun, slanje opomena, ponovna provjera naplate, raskid ugovora i poslovne saradnje).

Keš je kralj!

Jedino takvim prudentnim i definisanim postupkom naplate, u kojem uvijek u fokusu imate činjenicu koliko ste izloženi u odnosu na svoje kupce, kao i kako to utiče na vašu likvidnost, moguće je planirati uredno poslovanje. Nemojte dopustiti da uslijed zanemarivanja naplate neki od vaših nenaplaćenih računa postanu dodatni trošak ili postupak prisline naplate, a u najgorem slučaju i potopljeni trošak.

Vodite se mišlju da je keš kralj i brzo naplaćujte svoja potraživanja te još brže podmirujte svoje dugove. Ne zaboravite! I vi ste nečiji klijent.

Preporučujemo vam i sljedeće: