Interview

ALEKSANDAR BRANKOVIĆ: Samit dobre energije u Trebinju

Interview 19.03.2024.

Trebinje će i ove godine biti domaćin vodećih energetskih kompanija i visokih zvanica iz energetskih i finansijskih institucija zemalja regije, te donosioci važnih političkih odluka. Prelazak sa fosilnih goriva na [...]

BORKO TORBICA: Održiva energetika je sinergija inovacija i zelene revolucije

Interview 19.03.2024.

Zelena energetska revolucija donosi velike preokrete, a u BiH postaje sve jasnije da preokret dolazi sa početkom izgradnje HE Dabar. „Hidroelektrana Dabar i Gornji horizonti će donijeti stotine novih zelenih [...]

SINIŠA MAKSIMOVIĆ: SE Nevesinje, najveći solarni poduhvat regiona

Interview 18.03.2024.

Proizvodno elektro – tehničko preduzeće ETMAX postoji od 2012. godine i razvoj kompanije je tekao paralelno sa uspostavljanjem i razvojem domaćeg sektora obnovljivih izvora energije, čemu je upravo ovo [...]

ZORAN JANKOVIĆ: Inovacija i originalnost daje prednost u svakom biznisu

Interview 18.03.2024.

Ulazak na novo tržište podrazumijeva dobru analizu tržišnih prilika i definisanje konkurentske prednosti u odnosu na ono što je već na tržištu ponuđeno. Kao firma koja se dugo godina razvijala u drugim oblastima, [...]

SANJA PRAŠTALO: Razvoj novih rješenja je ključni dio našeg posla

Interview 18.03.2024.

Mikroelektronika je lider u razvoju rješenja koja pružaju nadzor nad potrošnjom električne energije, nudeći prilagođena rješenja za sve korisnike. Posvećenost kvalitetu, inovaciji i korisničkom zadovoljstvu su [...]

DRAŽEN VRHOVAC: IRBRS niže uspjehe, ali nas najviše raduje povjerenje

Interview 17.03.2024.

IRBRS nastavlja i tokom 2024. sa aktivnostima kvartalnog ažuriranja investicionih profila lokalnih zajednica i investicionog profila Republike Srpske. Proširuje se baza podataka domaćih i stranih kompanija i [...]

MAKSIM SKOKO: Sistematičnim rješenjima sačuvaćemo elektro giganta

Interview 17.03.2024.

Brojke koje govore o tome koliko novca se uplati na ime koncesija u budžet lokalne zajednice, čime se omogućava njeno funkcionisanje, koliko Hercegovaca zarađuje za život u RiTE Gacko, te koliko ova termoelektrana [...]

NIKICA VRANJEŠ: Budućnost u znaku čiste energije

Interview 16.03.2024.

GAS-RES je jedini uvoznik gasa iz Ruske Federacije u Republici Srpskoj, a jedan od dva u BiH. Iako u zemlji koja nije značajan potrošač gasa u regionalnim okvirima, ova činjenica uz povoljne ugovore za nabavku [...]

NEDELJKO ELEK: Gasifikacija je početak energetskog preobražaja

Interview 16.03.2024.

Projekat gasifikacije istoka Republike Srpske će promijeniti izgled ovog  dijela Srpske. Gasifikacijom Jahorine, Istočnog Sarajeva, Pala i Igrišta stvorićemo uslove za privlačenje većih i snažnijih investitora iz [...]

GORAN AŠONJA: Gasni sektor je značajan aspekt u procesu dekarbonizacije energetike  

Interview 16.03.2024.

Nakon izuzetno nestabilne 2022. godine došlo je do smirivanja potražnje i cijena energenata, posebno prirodnog gasa. Budući da je udio domaće potrošnje gasa u potrošnji primarne energije tek tri odsto, evropska [...]

SLOBODAN ČOMIĆ: Godina pozitivnih rezultata

Interview 16.03.2024.

Osim izgradnje novih energetskih objekata, HET na području Hercegovine realizuje brojne projekte koji utiču na razvoj ovog područja. Raspon djelovanja je širok od projekata zaštite od poplava, koji su preuzeti po [...]

DRAGAN STANKOVIĆ: Na geoprostornim podacima počiva razvoj

Interview 15.03.2024.

Vrijeme pred nama moramo iskoristiti da stručno i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske preduzmemo sve aktivnosti na zaštiti imovine Republike Srpske i njenih građana. Nastavljamo sa realizacijom projekata [...]

DEJAN PAVLOVIĆ: Sistem tri elektrane na Bistrici

Interview 15.03.2024.

Početak gradnje HE “Bistrica“, koja je projektovana uz magistralni put Foča – Sarajevo, otvorio je novo poglavlje izgradnje velikih energetskih objekata koji će u budućnosti doprinijeti poboljšanom [...]

MARKO MIHAJLOVIĆ: Podrška privrednom razvoju Srpske

Interview 15.03.2024.

Rad na unapređenju sistema distribucije električne energije, podizanje kvaliteta usluga i napredak u svakom segmentu poslovanja i sveopšteg razvoja regije koju pokriva Elektro-Bijeljina je stalan. Investicije u [...]

OGNJEN KULJIĆ: Popunili smo skoro sve kapacitete za priključenje malih solarnih elektrana

Interview 15.03.2024.

“Elektro-Hercegovina” je jedno od pet elektrodistributivnih preduzeća u RS, manje u poređenju sa ostalim, ali sa veoma razgranatom mrežom. Sa preko 3.000 kilometara srednjenaponske i niskonaponske mreže, imaju [...]

1 2 3 4 5 6 7 8 9