energetsko ostrvo

Danska, Holandija i Njemačka u Sjevernom moru grade energetsko ostrvo

Energija 10.03.2017.

Partnerska saradnja Danske, Njemačke i Holandije mogla bi da rezultira izgradnjom projekta na Dogger Banku, sprudu koji se nalazi na 100-tinak kilometara od istočne obale Engleske, gdje će sagraditi vjetropark, koji [...]