koloseum

Koliko bi danas koštala izgradnja najvećih svjetskih čuda?

Travel 23.06.2017.

Kompanija Travis Perkins objavila je rezultate istraživanja kojim je pokušala da procjeni koliko bi koštala izgradnja današnjih sedam svjetskih čuda Kompanija je u obzir uzela brojne faktore, poput cijene [...]