Koliko bi danas koštala izgradnja najvećih svjetskih čuda?

Kompanija Travis Perkins objavila je rezultate istraživanja kojim je pokušala da procjeni koliko bi koštala izgradnja današnjih sedam svjetskih čuda

Kompanija je u obzir uzela brojne faktore, poput cijene materijala, ljudskog rada, korišćenih alatki i same tehnike gradnje u vrijeme kada su spomenici nastajali.

Spomenici su rangirani od najskupljeg do najjeftinijeg, a lista izgleda ovako:

Naziv građevine:Cijena:Vrijeme potrebno za izgradnju:
Veliki kineski zid61.5 milijardi eura18 mjeseci
Koloseum455.5 miliona eura2 godine
Tadž Mahal78 miliona eura2 godine
Statua Hrista Spasitelja18.3 miliona eura9 mjeseci
Maču Pikču18.3 miliona eura1 godina
Čičen Ica4.5 miliona eura6 mjeseci
Petra1.4 miliona eura1 godina