nevers

Prvo e-drvo postavljeno u gradiću Nevers, u Francuskoj

Tehnologija 30.05.2017.

Neobično stablo s velikim kvadranim listovima koji služe kao solarni paneli, postavljeno je je usred Neversa, grada u centralnoj Francuskoj koji je predstavio prvo “e-drvo” u toj državi Fotovoltaični listovi ovog e [...]