prva dama

Prva dama Francuske u provokativnom izdanju: Bridžit Makron šokirala stajlingom

Back stage 01.06.2017.

O njoj već priča cijeli svijet, a evo kako prva dama Francuske izgleda u mini suknji Prva dama Francuske, iako ima 64 godine, može da se pohvali savršenim strukom i nogama, ali ova slika je šokirala javnost, [...]

DŽEKI KENEDI 8 le­kci­ja o lje­po­ti

Glamour 10.04.2017.

Ža­klin Ke­ne­di Ona­sis je bi­la mi­lje­ni­ca na­ro­da i ve­li­ki uzor žena­ma, ne sa­mo u Ame­ri­ci, već i ši­rom svi­je­ta. Po­zna­ta je po svom umje­re­nom sti­lu, ele­gan­tnom oblačenju i lje­po­ti Sa­pun sa [...]