Crnogorski bogataši ‘oslobođeni’ dodatnog poreza

Milioneri

Crna Gora ima 64 milionera i oni na svoje bogatstvo ne plaćaju dodatni porez, uprkos brojnim inicijativama da Vlada uvede dodatni porez na luksuz

I dok se građanima uvode takse na gorivo, struju ili cigarete ne postoji volja da se oporezuju enormno bogati, smatraju u NVO sektoru.

Najbogatiji Crnogorac na svom računu u banci ima 63,3 miliona evra. U Crnoj Gori je ukupno 64 građana, koji na svojim računima imaju depozite u iznosu od preko milion evra. Oni koji najviše imaju uprkos zahtjevima javnosti ne plaćaju porez na ekstra profit.

– Sa druge strane imamo politiku koja je u posljednjoj deceniji desetine miliona uzela od najsiromašnijih građana, bilo da su u pitanju takse na gorivo ili struju, za koje se ispostavilo da nisu bile u skladu sa Ustavom. Tako da, nažalost, imamo politiku koja i dalje radije uzima od najsiromašnijih, a ne od onih koji su najbogatiji – kaže Dejan Milovac iz MANS.

Za dodatno oporezovanje milionera, kako kažu u Ministarstvu finansija, nema razloga.

– Ne postoje razlozi za neko dodatno oporezivanje novčanih sredstava koja su ostvarena iz oporezivih prihoda. Zaključak je da se imovina ne oprezuje dva puta, ali se oduzima ako je nelegalno stečena – poručuju iz Ministarstva finansija.