Porodične firme generator novog zapošljavanja

Porodične firme su jedini mogući generator novog zapošljavanja i jedini zdravi dio privrede u Republici Srpskoj rekao je danas u Banjaluci Dragan Močević, autor projekta “Porodične firme-stub razvoja ekonomije Republike Srpske”

Močević je naveo da 97 odsto preduzeća u Srpskoj spada u kategoriju privatnih kompanija i da je veliki izazov koji stoji pred tim firmama transfer generacija sa osnivača na nasljednike. Svjetski procenat je da 72 odsto firmi ne preživi taj transfer.

On je naglasio da je važno da se domaće kompanije što bolje pripreme za tu generacijsku tranziciju.

Direktor brokerskog dilerskog društva “Advantis broker” Branko Kecman objasnio je su domaće firme u prvom stadijumu razvoja, odnosno osnivači su još aktivno uključeni u poslovanje kompanije. On je napomenuo da privatne kompanije, koje su nastale 1990-ih godina, imaju stabilnu finansijsku poziciju, ali i problem u organizaciji, posebno kada je riječ o porodičnom aspektu u upravljanju.

Predavanje o porodičnim firmama u Republici Srpskoj organizovao je Centar za edukaciju “Pro eduka”, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banjaluka.