Evropa odobrila novi lijek za liječenje raka dojke

Zdravlje

Evropska komisija (EMA) prošle nedjelje je odobrila stavljanje u promet lijeka palbocikliba, kao inovativne terapije za uznapredovali, metastatski rak dojke. Klinička ispitivanja pokazala su da lijek znatno produžava život žena koje se bore s tim najtežim oblikom raka dojke.

Metastatski rak dojke najteži je stadijum bolesti kada se rak proširio na ostale organe te je kao takav neizlječiv, a razvije se kod približno jedne trećine žena kojima je dijagnostifikovan rani rak dojke i koje su primale standardnu terapiju. Terapija palbociklibom postaje dostupna ženama u Evropi.

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je lijek, koji je razvila firma Pfizer, u februaru 2015. te je u SAD-u dosad primijenjen u liječenju više od 18.000 žena s metastatskim karcinomom dojke.

S obzirom da je ukupno preživljenje žena s uznapredovalim rakom dojke od 2 do 4 godine, palbociklib predstavlja veliki napredak u liječenju, jer djeluje tako da ponovo uspostavlja kontrolu nad staničnim ciklusom i blokira rast ćelija tumora, odlažući progresiju bolesti.

Nova terapija, pokazale su kliničke studije, u kombinaciji s drugom endokrinom terapijom udvostručuje vrijeme preživljenja bez napredovanja bolesti kod žena sa HR+/HER2- metastatskim rakom dojke, održavajući dobar kvalitet njihovog života.

Uprkos postignutom značajnom napretku u liječenju raka dojke, koji je doveo do ranijeg otkrivanja bolesti i razvoja efikasnijih terapija, rak dojke ni izbliza nije poražen, a posebno se to odnosi na liječenje metastatskog raka, za koji je potrebno više lijekova koji će spriječiti pogoršanje bolesti, ublažili simptome i produžili kvalitet života što je više moguće, ocijenili su stručnjaci okupljeni na skupu o liječenju metastatskog raka dojke krajem prošle nedjelje u Pragu.