Banja Vrućica: Lijek za srce i dušu

 

Prirodne ljepote, obilje mineralne vode i četiri savremena hotela sa preko hiljadu ležajeva, čine ovaj kompleks najvećim ali i najljepšim zdravstveno-turističkim centrom u BiH, odnosno u jugoistočnoj Evropi

Prirodne ljepote, obilje mineralne vode i četiri savremena hotela sa preko hiljadu ležajeva, čine Banju Vrućicu najvećim, ali i najljepšim, zdravstveno-turističkim centrom u BiH, odnosno jugoistočnoj Evropi. Njegov reprezentativni i prestižni hotel je Kardial, sa četiri zvjezdice, u potpunosti je renoviran 2010. godine. Ima 196 soba i 337 ležajeva, kao i kongresni centar od šest salona, čiji je kapacitet od 15 do 400 mjesta.

IMG_2109

Centar se može pohvaliti i najvećim wellness centrom, koji se prostire na 1.600 kvadrata. U njegovom sklopu su otvoreni i zatvoreni bazenski kompleks, prostorije za masažu, saune, beauty centar, fitness sala. Osim hotela Kardial, u ponudi su i hoteli Posavina, Srbija i Hercegovina, u kojima uglavnom borave gosti na bazi zdravstvenog programa.

U po­sljed­njih pet go­di­na, Banja Vrućica dva pu­ta je od Sa­cen in­ter­na­ti­o­na­la od­li­ko­va­na ti­tu­lom šam­pi­o­na zdrav­stve­nog tu­ri­zma ju­go­i­stoč­ne Evro­pe

Ovaj zdravstveno-turistički centar iza sebe ima fenomenalnu godinu: 2016. su ostvarili 220.000 noćenja. Kvalitet Banje Vrućice odavno je prepoznat i izvan granica Bosne i Hercegovine, jer su njihovi klijenti mnoge međunarodne organizacije, a sve više je i stranih turista. Od ostvarenog broja noćenja u prošloj godini 63 posto čine domaći, a 37 posto gosti iz inostranstva. U odnosu na 2015. godinu imaju povećan broj stranih turista za 14 posto, a najveći broj njih dolazi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Banja Vrućica raspolaže i sa kompletnim sportskim terenima za male sportove, teniskim terenom, dva fudbalska stadiona (jedan sa vještačkom travom). Za rekreativce tu su brojne staze za šetnju, mogućnost iznajmljivanja bicikala, štapova za nordijsko hodanje, mogućnost rada sa ličnim trenerom.

Hoteli Banja Vrućice raspolažu sa više od 1000 ležaja

Banja Vrućica prednjači i u zdravstvenom turizmu. Sa širokim spektrom zdravstvenih usluga  prepoznatljivim na domaćem i području bivše Jugoslavije u rehabilitaciji kardiovaskularnih oboljenja, gdje imaju i najbolje rezultate. Inače, veoma su rijetke banje koje se bave rehabilitacijom kardiovaskularnih bolesnika, zbog toga što su oni najrizičniji. Njihova rehabilitacija traži specifične uslove. Termo-mineralna voda Banje Vrućice je specifičnih karakteristika, odnosno jedna je od rijetkih banjskih voda koja dozvoljava srčanim bolesnicima da je koriste. Kao i ostale banje, bave se i rehabilitacijom reumatskih bolesnika, a imaju i savremen dijagnostički centar.

Samo u prošloj godini u ovom parčetu raja ostvareno je čak 220.000 noćenja

Posjeduju kompletnu neinvazivnu kardio-vaskularnu dijagnostiku, aparat za mjerenje gustine kostiju, laboratoriju za kompletno testiranje krvi. Unazad dvije godine proširili su uslugu i stomatološkom ambulantom, slanom sobom i hiperbaričnom komorom, tako da su sada jedan od samo četiri centra koji posjeduju hiberbaričnu komoru.

Termo-mineralna voda Banje Vrućica jedna je od rijetkih banjskih voda koja dozvoljava srčanim bolesnicima da je koriste

Od ove godine uveli su i savremeni rentgen aparat i mamograf. Svaka godina u Banji Vrućici je stepenica više, otuda i intencija novim uspjesima. Prošle godine cilj je bio 220.000 noćenja, a ove da i taj rekord obore. Za 2017, naravno, imaju veće poslovne planove čijim ostvarenjima se treba posvetiti od samog početka. Nekoliko novih investicija čeka na realizaciju u oblasti ugostiteljstva. Namjera im je da i dalje rade na unapređenju kadrova i usluga, kao i nabavci nove medicinske opreme kako bi i na taj način išli u korak sa evropskim standardima.

(The Prestige)