U Njemačkoj 8 miliona građana primalo socijalnu pomoć

Krajem 2015. u Njemačkoj je gotovo 8 miliona građana primalo neki oblik socijalne pomoći, a nagli porast se povezuje sa dolaskom velikog broja izbjeglica

– Porast broja primalaca nekog od oblika državne pomoći direktno se može povezati s porastom broja osoba koje primaju državnu pomoć u sklopu sistema azila – stoji u saopštenju Statističkog ureda.

Broj osoba koje su stekle pravo na azil ili je njihov postupak u toku povećao se u 2015. sa 363.000 na gotovo milion. Najveći broj od ukupno gotovo 8 miliona otpada na primaoce podrške za nezaposlene.

Posmatrače najviše zabrinjava porast broja osoba koje primaju finansijsku pomoć države uprkos tome što su u penziji ili su zaposleni. Kod ovih osoba, kojih je oko milion, razliku između primanja i tzv. osiguranja životnog minimuma nadoknađuje država.

Najveći broj osoba zavisnih od državne podrške živi u Berlinu i Bremenu, gdje gotovo 20 odsto građana prima neki oblik socijalne pomoći.

Najmanji broj socijalno zavisnih građana živi u bogatijim južnim saveznim pokrajinama Bavarskoj i Baden-Vuertemberg.