Švedska uvozi smeće i koristi ga kao fosilno gorivo

U Švedskoj je prošle godine reciklirano više od 99 odsto smeća iz domaćinstava, dok polovina električne energije za grijanje dolazi od obnovljivih energenata

Zvaničnik švedske Asocijacije za reciklažu smeća Ana-Karin Gripval rekla je da se na jugu Evrope smeće ne koristi za grijanje, već se jednostavno spali, ali da je u Švedskoj otpad zamjena za fosilno gorivo. Termin reciklaža u Švedskoj obuhvata grijanje i stvaranje energije.

Švedska je prijavila da je prošle godine uvezla 700.000 tona smeća iz drugih zemalja.

Veliki uvoz smeća je rezultat zabrane postojanja deponija u drugim članicama EU, koje, kako bi izbjegle novčane kazne ili troškove reciklaže u drugim zemljama, otpad prevezu u Švedsku.