Tri trenda koja će i 2017. mučiti zonu eura

Politička neizvjesnost, zaziranje od slobodne trgovine i globalizacije i loman ekonomski oporavak koji su obilježili zonu eura u 2016, po svemu sudeći mučiće je i 2017.

Kada je riječ o političkim neizvjesnostima, ekonomistkinja globalnog nezavisnog udruženja sektora biznisa i istraživanja Conference Board, Ilaria Maselli ukazuje na širenje nezadovoljstva sadašnjim političkim liderima i nesigurnost oko izbora u 2017. u Holandiji u martu, Francuskoj u maju i Njemačkoj u septembru.

Na sve to bliži se početak pregovora o izlasku Velike Britanije iz EU koji će otvoriti mnoga pitanja, a jedno od njih je kako će britanska premijerka Theresa Maj osigurati da kompanije, a ne ljudi zadrže slobodu kretanja po izlasku Britanije iz EU.

Kako je ocijenila Maselli u autorskom tekstu za EurActiv.com, za zonu eura Brexit je više egzistencijalni nego ekonomski izazov koji nameće pitanje da li tom bloku treba više ili manje integracije i, ako je odgovor više, što treba da se uradi da se to postigne. Istovremeno je manjak povjerenja gotovo uvijek brana ekonomskom rastu jer navodi kompanije da odlažu zapošljavanje i investicione odluke.

Nedavna istraživanja pokazala su da se politike „čekaj da vidiš“ šta će se dogoditi najviše drže najproduktivnije kompanije, odnosno one koje mogu najviše izgubiti preuzimanjem rizika. Zato produženo stanje neizvjesnosti može trajno da našteti produktivnosti, inovacijama i mogućnostima za rast čak i najboljih kompanija, upozorila je Maselli. Zaziranje od slobodne trgovine i globalizacije obilježio je 2016. godinu a obilježiti će i 2017., ocjenjuje Maselli i podsjeća da su glasači s obje strane Atlantika izrazili nezadovoljstvo zbog novih sporazuma o slobodnoj trgovini. Tu je i predizborno obećanje novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se u prvih 100 dana predsjednikovanja povući iz Transpacifičkog partnerstva, sporazuma SAD i 11 pacifičkih država koje predstavljaju 40 posto svjetske ekonomije. Iako se ekonomisti slažu da slobodnija trgovina potiče kompanije da budu efikasnije i nude potrošačima bolje proizvode, tek sada počinju uviđati posljedice po raspodjelu tih transformacija, posebno po radnike u razvijenim ekonomijama.

U Evropi, koja ima relativno otvorenu ekonomiju, izazov je pomiriti potrebu za stimulisanjem rasta kroz globalizaciju, strah i nezadovoljstvo građana poslije dvije recesije za osam godina. Istovremeno, multinacionalne kompanije i oni koji odlučuju ne mogu zanemariti strahovanja i kritike sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kanadom (CETA) i SAD (TTIP).

Udruženje Conference Board ekonomski rast u zoni eura u 2017. prognozira na 1,4 posto u poređenju sa 1,7 posto u 2016. i ukazuje da je prva i najistaknutija prepreka za ubrzavanje rasta manjak talenata. Kako se navodi, udio radno sposobnih Europljana opada iz dana u dan, a opada i stopa nezaposlenosti. Međutim, nezaposlenost u nekim zemljama, poput Njemačke i Holandije, postaje suviše niska. To za posljedicu ima da je kompanijama potrebno sve više vremena da pronađu talente dok se suočavaju sa sve oštrijom konkurencijom da privuku najbolje.

Pored toga, većina izvora rasta u zoni eura ostaje slaba, osim domaće potrošnje. Budući da se ne vide znaci jačanja na drugim frontovima (investicije ili izvoz), mnogi pozivaju vlade da postaknu ekonomije fiskalnom politikom. U međuvremenu, Evropska komisija traži od zemalja sa snažnim fiskalnim pozicijama, a taj poziv je posebno usmjeren na Njemačku, da „otvore novčanik“. To se, po svemu sudeći, neće dogoditi u 2017. godini.

Prioritet vlade Njemačke, najveće ekonomije zone eura i kontrolora njene finansijske stabilnosti, jeste još veće smanjenje duga kako bi ta zemlja ostala stub zone eura. Njemačka to radi i kako bi izbjegla iznenađenja od promjena u ekonomiji zbog starenja populacije.

Uz mnogo rizika za ekonomski rast, na horizontu gotovo da i nema podsticajnih faktora koji bi mogli pogurati rast bruto domaćeg proizvoda zone eura u 2017, ocijenila je Ilarija Maselli i dodala da će Evropa u najboljem slučaju nastaviti da se provlači, a u najgorem će se silazna spirala koja je muči ubrzati. (EurActiv)