Njihov posao je da daju alibi preljubnicima, i imaju ga sve više

LIFE

Preljuba, grijeh još od Mojsija, ali ni to ga nije iskorijenilo. Stoga je češka firma shvatila da u tome leži dobra zarada

Zaljubljenima, koji se skrivaju od zakonskih partnera, nude uslugu: alibi koji se ne da srušiti i smještaj koji jamči tajnost, na primjer.

Preljubnik tako dobija formalni poziv za neku radionicu ili poslovni put, sve profesionalno da ne može izazvati sumnju. Kad se, ipak, grešni(ca)k vrati kući, u džepu ima hotelski račun, potvrde za plaćeno parkiranje i sve ostale sitne detalje koji u potpunosti potvrđuju priču o službenoj odsutnosti.

Cijene zavise o tome koliki je nivo prikrivanja potreban, ali prosječno je riječ o dvije do tri hiljade kruna (od 76 do 114 eura). Klijentele ima jer 37 odsto Čehinja i Čeha priznaje da su imali vanbračne afere.