EU priprema zajednička pravila za dronove

Udruženje Evropske komisije za ujedinjeni evropski vazdušni prostor objavilo je svoje planove za uvođenje regulative koja se bavi uređenjem letenja na malenim visinama – i to na siguran način, prihvatljiv za okoliš

Na zahtjev EK ovo tijelo je izradilo prijedlog zakonskih rješenja kojima bi bile pokrivene visine letenja do 150 metara, a glavni cilj novih pravila jeste regulisanje rastućeg tržišta dronova i s njima povezanih usluga.

Uvođenje regulative bi trebalo efikasno podsticati razvoj novih tehnologija i konkurentnost Evropske unije na tom području, te bi osiguralo i sigurno prometovanje bespilotnih letjelica. Kako je najavljeno, pravila za registraciju dronova i njihovih pilota, elektroničku identifikaciju letjelica i lokacijsko ograničavanje (geo-fencing) trebala bi biti uvedena do 2019. godine, najavila je povjerenica Evropske komisije za transport Violeta Bulc.

EK smatra da takozvani “U-Space”, područje neba do 150 metara visine, mora prije svega biti sigurno kao što je i ono u kojem se kreću putnički avioni. To bi bilo omogućeno razvojem kontrole zračne plovidbe koja bi se bavila manjim letjelicama na manjim visinama. Nakon toga bi moglo doći i do potpune automatizacije, jer bi sistem kontrole davao autonomnim dronovima sve potrebne informacije za siguran let bez direktnog nadzora pilota.

Agencija EASA (European Aviation Safety Agency) već radi, u saradnji s državama članicama i predstavnicima industrije, na usaglašavanju osnovnih sigurnosnih pravila, a koja u narednim mjesecima trebaju prihvatiti Evropski parlament i Vijeće Evrope. Nakon toga stručna grupa će preuzeti izradu zajedničke evropske politike za dronove i pokušati je implementirati do zadanog roka.