Korupcija svijet košta bilion dolara poreskih prihoda

Svijet

Svijet bi suzbijanjem korupcije godišnje mogao da generiše dodatnih 1.000 milijardi dolara poreskih prihoda, prema istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Pored povećanja državnih prihoda, borba protiv korupcije može doprineti smanjenju rasipanja javnih resursa, kao i podizanju opšteg povjerenja javnosti u vlade, navodi MMF u svom “Fiskalnom monitoru”.

“Manje korupcije znači manji gubitak prihoda i manje rasipanje sredstava, kao i kvalitetnije obrazovanje i infrastrukturu”, navodi se u izvještaju, a prenosi agencija Reuters.

Analizom, koja je obuhvatila više od 180 zemalja svijeta, utvrđeno je da najkorumpiranije zemlje prikupljaju manje poreza jer se u njima često plaća mito kako bi se izbjegao porez. Takođe, u zemljama gdje poreski obveznici vjeruju da je njihova vlada korumpirana, vjerovatnije je da izbjegnu plaćanje poreza.

Izvještaj je pokazao da najmanje korumpirane vlade prikupe za 4,0 odsto više BDP-a u poreskim prihodima od zemalja na istom nivou ekonomskog razvoja koje imaju najvišu stopu korupcije.

Među preporukama za borbu protiv korupcije, Fond je naveo potrebu profesionalizacije javnog sektora, uključujući zapošljavanje prema zaslugama, kao i potrebu pojednostavljenja poreskih propisa.